[En adopsjonsdagbok]

Startsiden

Første skritt

Mens vi venter på godkjenning

Endelig godkjent

Papirmølla

Mens vi venter på tildeling

Mens vi venter på hentereisa

Turen til Thailand

Etter 20 måneder hjemme

Dikt og slikt

LINKER

Her er noen linker til andre adopsjonssider:

Informasjonssider:
www.adopsjon.com
AdopsjonsNett

Utfordringer som foreldre og barn kan møte når de starter et nytt liv sammen. Av Anne Helene Grøntoft. Ho har også skrevet en artikkel som heter Vi får en datter i Kina

Foreninger som formidler adopsjon i Norge:
Adopsjonsforum
InorAdopt
Verdens Barn

Private hjemmesider:
Rønhovdes lille hule
Å adoptere fra Kina - Tonje Almnes Anderens sider
Camilla og Bårds hjemmeside
Rubens hjørne
Åshilds Thailand-hjørne

Andre nyttige linker:
Doktoronlines adopsjonsforum
Nickliste for adoptanter på DOL
Småprat for adoptanter og andre som lurer på dette med adopsjon.
Den norske adopsjonsringen
Statens ungdoms- og adopsjonskontor

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Til slutt vil jeg takke min gode venn Bjørn Oksholen som har hjulpet meg med utformingen av disse sidene selv om designet er helt mitt eget. Den "usynlige" delen av disse sidene er Bjørns verk.


© Lill og Kristen