[En adopsjonsdagbok]

STARTSIDEN

Første skritt

Mens vi venter på godkjenning

Endelig godkjent

Papirmølla

Mens vi venter på tildeling

Mens vi venter på hentereisa

Turen til Thailand

Etter 20 måneder hjemme

Dikt og slikt

Linker

"Og en kvinne som holdt et barn mot brystet, sa, Snakk til oss om Barn. Og han sa:
Deres barn er ikke deres barn.
De er livets sønner og døtre med egne lengsler.
De kommer gjennom dere, men ikke fra dere.
Og selv om de er sammen med dere, tilhører de dere ikke.

Dere kan gi dem deres kjærlighet, men ikke deres tanker.
For de har egne tanker.
Dere kan gi hus til deres kropper, men ikke til deres sjeler.
For deres sjeler bor i morgendagens hus, som dere ikke kan besøke, selv ikke i deres drømmer.
Dere kan strebe etter å ligne dem, men prøv ikke å få dem til å ligne dere.
For livet går ikke bakover eller dveler ved i går.
"

Kahlil Gibran: Profeten.


NÅR BARNET DITT KOMMER MED JUMBO JET.....

Dette er ment å være en slags dagbok for oss selv underveis i den lange prosessen mot det å bli foreldre, og kan kanskje også være en liten veiledning i adopsjon for andre som har tenkt å adoptere et barn fra et annet land. Det er den kvinnelige delen av familien som jobber med disse sidene. :) [Mikke Mus-bil]

Vi har fremdeles en ganske lang vei å gå, og underveis dukker det helt sikkert opp mange tanker og spørsmål. Heldigvis finnes det mye informasjon omkring både gleder og sorger man opplever som adoptivforeldre, og i denne prosessen vi må gjennom for å komme så langt, så vi slipper i stor grad å "finne opp kruttet" selv, vi kan høste av andres erfaringer.

I min familie finnes det allerede flere adoptivbarn. Eldste broren min har ei jente som kom hjem fra India i desember 1980 i en alder av 4 måneder, og eldste søstera mi har ei jente som også er født i India i 1980, men som kom til familien sin i oktober 1986. I tillegg har samme broren en norskadoptert gutt som er født i 1981.

Å adoptere er et langt "svangerskap", og på samme tid en frustrerende, forvirrende, følelsesladet, kjekk og ikke minst spennende prosess. Ved hjelp av denne dagboken vil vi prøve å formidle veien vi går. Har du lyst å slå følge er du hjertelig velkommen!

3.september 2000


Om du vil sende mail kan du bruke adressa under. Av spam-hensyn er den ikke klikkbar. Bare kopier teksten fra bildefila inn i To-feltet på e-mailprogrammet ditt, så kommer posten frem. :-)
[e-postadresse]


© Lill og Kristen